PROGRAM DOTACJI CELOWEJ DO ZAKUPU SYSTEMU DESZCZOWEGO

Przyjmowanie wniosków od 10 sierpnia do 15 września 2020 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w biurze podawczym (na parterze budynku Urzędu Gminy Michałowice; Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1)

ZAKRES I ZASADY DOFINANSOWANIA

CO JEST PRZEDMIOTEM DOTACJI?

 

 • dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup do 6 elementów (maksymalnie po dwa każdego rodzaju) systemu deszczowego obejmującego:
 1. zbiornik na deszczówkę,

 2. pompę do beczki,

 3. zbieracz wody deszczowej.

 


KWOTA DOFINANSOWANIA
do 900 zł BRUTTO,
jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu systemu deszczowego

KIEDY DOKONAĆ ZAKUPU SYSTEMU DESZCZOWEGO?

 

 • zakupu można dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice na zakup systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych

JAKIE PODSTAWOWE WARUNKI MUSZĘ SPEŁNIAĆ, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

 • posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej w obszarze administracyjnym Gminy Michałowice
 • złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne
 • przedsiębiorcy
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • wniosek wraz z załącznikami
 • aktualny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NR TEL. 22 350 91 91 wew. 432

e-mail: wodolapacz|michalowice.pl| |wodolapacz|michalowice.pl

 

Pokazowa instalacja pozyskiwania deszczówki znajduje się w Szkole w Michałowicach 

 

jak oszczędzać wodę